خرید اینترنتی فایل(تحقیق درباره انواع ارتباطات انسانی)

تحقیق درباره انواع ارتباطات انسانی|خرید اینترنتی فایل|وی اف|50373045|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحقیق درباره انواع ارتباطات انسانی

فرمت فایل: ورد - Word


( مرجع فایل - قابل ویرایش )تعداد صفحه : 19
انواع ارتباطات انسانی:ارتباطات کلامی و غیر کلامی انواع ارتباطات انسانی: کلامی وغیرکلامی ارتباطات غیرکلامی: عبارت است ازکلیه پیام هایی که افراد علاوه برخود کلام، آنها را نیز مبادله می کنند. طرز قرارگرفتن، راه رفتن، ایستادن، حرکات چهره وچشم ها، لحن صدا، طرز لباس پوشیدن، جملگی نشانه های ارتباطات غیرکلامی هستند. بنابر این توجه به کلیه موارد فوق می تواند درنحوه ارتباط با مشتری وجذب وی موثر واقع شود. مشتری دربدو ورود به محل کارشما با دیدن نشانه های غیرکلامی درمورد شخصیت شما قضاوت می کند. لذا باید تلاش نماییم تا شخصیت مثبتی برذهن مشتری ازخود به جای گذاریم تا درمورد شما قضاوت خوبی داشته باشند. اصولاً درمراودات اجتماعی بیشتر برنشانه های غیرکلامی اعتماد می کنند تا برنشانه های کلامی. پس نشانه های غیرکلامی را تقویت کنید. نخستین برخورد ونخستین تأثیری که برمردم می گذارید بسیار اهمیت دارد. بدنیست بدانید که کلام 7 درصد لحن وطنین 38% و حرکات 55% اطلاعات را منتقل می کنند. (تشریفات، یحیایی، ص 27، 28). مثلاً محسنیان راد درکتاب ارتباطات غیرکلامی خود می فرمایند» برخی ازآدم ها با قراردادن کف دست برسینه و پایین آوردن مختصرسر به دیگران اظهار ارادت ودوستی می کنند . این یک عمل ارادی است که فرد براساس قراردادهایی که دراجتماعش وجود دارد پیامی را می فرستد. ممکن است شما با فردی شروع به صحبت کنید وببینید که رنگ رخسار او به تدریج سرخ می شود. ازاین سرخ شدن صورت او نیز پیامی دریافت می کنید. امادراینجا فرستنده این پیام، پیام خود را به صورت غیرارادی می فرستد. ازهمین دو مثال ساده می توان دریافت که پیام های غیرکلامی، هم ارادی وهم غیرارادی هستند. این پیام های غیرکلامی سهم خاصی دردامنه ارتباطات انسانی دارند. (محسنیان راد، ارتباط شناسی ، ص 243). حال بعد ازآن که ما توضیحی کلی درمورد ارتباط غیرکلامی دادیم به یکی از موارد آن که جزئی از ارتباطات غیرکلامی محسوب می شود یعنی لحن کلامیقسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مطالب دیگر:
200012بررسي تونل و تونل سازي و انواع روشها و لوازم مورد نيازبررسي پروژه توليد و فروش گردو و ساختار مالي و ارکان شرکتبررسي برخي جانوران ساده و ويژگيها و ساختمان آنهابررسي جان ديوئي و رويکرد فلسفي و نظريه زيبايي شناسي اوبررسي تئاتر مدرن و تاريخچه و چهره هاي آنبررسي خواب بذر و جوانه زني بذر و شرايط آنبررسي حقوق جزاي اسلامي و اصل منع عقاب بلابيانبررسي موتور جت و موشک و انواع و اجزاي آنهابررسي تئاتر و سينما و تفاوت آنها و بررسي تفاوت تکنيک بازيگري در سينما و تئاتربررسي كلي خانواده نعنا و آويشن (تيموس و آويشن شيرازيبررسي اصول و تاکتيکهاي جنگي نظامي پيامبر اسلاممروري بر قالي‌بافي در استان اصفهانبررسي شهرداري و وظايف و امورمالي آن و بررسي مصالح و انواع و توليد و کابرد هريکمروري بر ترجمه و تفسير و شأن نزول آيات 219، 228 و 230 سوره بقرهبررسي زبان و بيان و تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي و مروري بر نمادگرايي در هنرمروري بر استفاده از مصالح در محوطه سازي پارک ها و باغات و بررسي چمن و انواع و کاشت و ويژگيهاي آنتحليل شرايط اقليمي توليدات كشاورزيي تقسيم‌بندي زراعي اقليمي كشور و مراحل فيزيولوژيك محصولات مهم و بررسي تغييرات عوامل اقليبررسي ترمز و انواع و اجزا و اساس کار آنتجزيه و تحليل نقاشي مدره آنتن اثر رافائل در كاخ و ايتكانبررسي ترمز‌هاي غير‌اصطكاكي و انواع و مکانيزم آنهاترجمه و تفسير آيه هاي 41 ، 43 و 44 الرحمناهميت آموزشگاه راهنمايي و رانندگي در کشور و بررسي طرح تاسيس آموزشگاه راهنمايي رانندگي و ابزار و هزي