خرید اینترنتی فایل(ترجمه مقاله راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی)

ترجمه مقاله راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی|خرید اینترنتی فایل|وی اف|41002771|راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی,روشن تر کردن خط دید,مدیریت راهبردی منابع انسانی, خط دید, HRM ,عملکرد
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : ترجمه مقاله راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی

راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی: روشن تر کردن خط دید

چکیده

این مقاله براساس نظریات و تحقیقات قبلی درباره راهبرد و مدیریت منابع انسانی بنا شده و به دنبال شناسایی روابط مهم بین راهبردهای شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد آن می باشد. در ابتدا ما تمرکز کردن بر روی نقش منابع انسانی در فواید رقابتی را مورد مطالعه قرار می­دهیم و در ادامه، یک نمونه ی چند مرحله ای را نشان خواهـیم داد که چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسـانی را بر روی فاکتورهای فردی و گروهی به همراه راهبردهای گروهی مشخص خواهد کرد.

ما خط دیــدهای موازی قابلیت های شرکـتی (گروهی) ، فرهنگ ، توانایی بالا، اســتاندارد ها و (KSA) های انفرادی را دوباره مشخص خواهیــم کرد و همچنین انگیزه ها و فرصت ها را به همراه راهبرد های مجموعه ای ( گروهی ) نشان خواهیم داد. علاوه بر این ، مطرح خواهیم کرد که، این موازی بودن ها، باعث ایجاد نیروی خوب انسانی و نیروی خوب اجتماعی می شود که هر دوی اینها برای رسیدن وادامه دادن یک عملکرد مناسب لازم هسـتند. همچنین، ما این مقاله را با پیشنهاداتی برای تحقیق و تمرین بیشتر به پایان خواهیم برد.

کلمات کلیدی: مدیریت راهبردی منابع انسانی ، خط دید ، HRM ، عملکرد


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت ديوارها🔑پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS)🔑پاورپوینت تجزيه و تحليل بخشهاي تشكيل دهنده ي دانشكده معماري🔑پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی🔑پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری🔑پاورپوینت اصول معماري پايدارو ساختمانهاي مدرن🔑پاورپوینت سیستم های ترمز در خودروها🔑پاورپوینت الگوهای سازه ای در طبیعت🔑پاورپوینت سیستم های سبز و فناوری های نوین🔑پاورپوینت جلسه توجيهي مسئولين ايمني امورها ارزيابي ريسك🔑پاورپوینت آشنايي با اصول انتخاب الکترود بر مبنای جنس فلز پایه و قطعه کار🔑پاورپوینت سيستم‌هاي مديريت فرايند كسب و كار🔑پاورپوینت انتخاب شهردار🔑پاورپوینت انسان ، طبیعت و ساختمان🔑پاورپوینت سیستم هوش تجاری گمرک ایران🔑پاورپوینت الگوبرداري سازه اي از طبيعت🔑پاورپوینت سيفيليس🔑پاورپوینت بتن پاشیده شات کریت 🔑پاورپوینت بتن خود تراکم SCC🔑پاورپوینت بتن🔑پاورپوینت بررسی وتحلیل برخی مجتمع های مسکونی🔑پاورپوینت هتل بزرگ درویشی مشهد مقدس🔑پاورپوینت روستای برغان🔑پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS🔑پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده